Home

Michael Echteld

Ik ben onderzoeker en kennismakelaar. Vanuit ervaring en kennis kan ik adviseren. Ik adviseer over onderzoek naar en zorg voor mensen met complexe zorgvragen, met name palliatieve zorg en ouderenzorg voor mensen met belemmerde toegang tot zorg. Ik heb voor kennis- en zorgorganisaties gewerkt; nu werk ik voor het expertisecentrum Pharos. Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.

Ik zie mezelf als kennismakelaar: mijn missie is om vanuit kennis een positief effect te hebben op zorg en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie. Ik heb ruime ervaring als onderzoeker, onderwijzer en belangenbehartiger door werk in universiteiten, zorgorganisaties, hogeschool en belangenorganisaties. Hiermee heb ik een goed en effectief netwerk. 

Ik doe praktijkgericht onderzoek, wat wil zeggen dat ik weg met vragen met een basis uit de praktijk. Het onderzoek zet ik het liefst op, voer uit en rapporteer over met de betrokkenen: mensen geraakt door complexe zorgvragen en formele en informele zorgverleners. Onderzoek voer ik nooit allen uit, maar altijd in een team van onderzoekers, betrokkenen en beleidsmakers. Ik gebruik alle wetenschappelijke methoden die leiden tot antwoorden waar de praktijk op wacht. Meer over mij.

Picture Michael Echteld in t-shirt