Over mij

Mijn missie is om vanuit kennis een positief effect te hebben op zorg en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie. Ik heb ruime ervaring als onderzoeker, onderwijzer en belangenbehartiger door werk in universiteiten, zorgorganisaties, hogeschool en belangenorganisaties. Hiermee heb ik een goed en effectief netwerk. 

Vroeger

Een korte geschiedenis: ik ben opgeleid als gezondheidspsycholoog aan de Universiteit Leiden. Ik promoveerde op kwaliteit van leven bij hartpatiënten die een dotterbehandeling ondergingen. Ik werkte kort als postdoc en daarna als senior onderzoeker bij het EMGO-Instituut (VUmc) op gebied van palliatieve zorg. Bij VUmc deed ik epidemiologisch onderzoek. Later, bij Erasmus MC, deed ik klinisch onderzoek, o.a. naar kwaliteit van leven bij kankerpatiënten. In 2010 werd ik senior onderzoeker bij de Erasmus MC-afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten. Daar leidde ik onderzoeken o.a. naar gezondheid van oudere mensen met een verstandelijke beperking: o.a. beweging, slaapkwaliteit, slikproblemen, 24u-ritme, frailty en palliatieve zorg. 

In 2015 werd ik aangesteld als projectleider palliatieve zorg bij Stichting Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar keek ik samen met zorgverleners naar de praktijkvragen en bracht er kennisproducten of voerde samen met de zorgverleners onderzoek uit. In 2016 werd ik lector Zorg rond het Levenseinde aan de Avans Hogeschool, waar ik praktijkgericht onderzoek uitvoerde met een team van onderzoekers, samen met het werkveld. Het onderzoek ging over palliatieve zorg en ouderenzorg o.a. bij mensen met belemmerde toegang tot zorg.

Nu

Nu werk ik als Senior Adviseur en Projectleider bij Pharos—het expertisecentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Daar concentreer ik me op zorg en ondersteuning voor ouderen, mensen met dementie en mensen met een migratie-achtergrond. Ik houd me ook bezig met de ontwikkeling van compassionate communities—een beweging die, vind ik, voor de nabije en verre toekomst zeer belangrijk is. Het compassionate communities-gedachtengoed gaat over zorgzaamheid in de samenleving. Het grootste deel van de zorg aan mensen met complexe zorgbehoeften wordt niet door zorg- en welzijnsprofessionals gegeven, maar door mensen in de samenleving: familie, buren, naasten en anderen in de samenleving. Dit kunnen we ontwikkelen en ondersteunen met kennis.

Als onderzoeker

Als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker streef ik kwaliteit na, met oog voor haalbaarheid. Ik richt me niet op één type methodologie, maar beheers zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken. Ik voer graag diepte-interviews uit en heb een zwak voor psychometrisch onderzoek. Ik (bege)leidde o.a. vragenlijstonderzoek, participatief actieonderzoek, (quasi-) experimentele trials en interviewonderzoek.

Les

Ik geef graag les. In iedere baan gaf ik met veel plezier les aan aankomende professionals. Met evenveel plezier stond ik vaak in zaaltjes om te presenteren voor en praten met burgers en zorg- en welzijnsprofessionals over onderwerpen gerelateerd aan mijn specialismen. 

Specialismen

In Nederland heb ik bekendheid als specialist op gebied van palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren is mijn netwerk sterk gegroeid in de kringen van kennismakelaars rond gezondheid van mensen met een migratie-achtergrond. Ik ben ook bekend als voorvechter van praktijkgericht onderzoek bij mensen in kwetsbare posities. Ik ben doe mee in verschillende relevante maatschappelijke organisaties.

Fotografie en meer

Naast beleidsondersteunend onderzoeker ben ik amateurfotograaf. Ik ben gespecialiseerd in architectuurfotografie en maak ook portretten—ook al durf ik dat nog geen specialisme te noemen. Zie mijn architectuurfotografiewebsite. Verder overschaduwt het plezier de kwaliteit veruit als ik op het drumkrukje plaatsneem. Ik kook graag. Velen die bij mij gegeten hebben geven complimenten. In ieder geval is gezond, matig, maar lekker eten (Aziatisch!) en drinken (koffie! wijn!) van zeer groot belang—belangrijker dan koken.

Waarden

Mijn waarden: integriteit, rechtvaardigheid, oprechtheid. Ik ben vader van een volwassen zoon en dochter, ben gescheiden en woon in Leiden.